Регенерація кісткової тканини

Сторінка 1 з 212

Є два види регенерації: фізіологічна і репаративна. Під фізіологічною регенерацією розуміють відновлення тканинних структур здорового організму в міру їх ста ріння і відмирання. Наочним прикладом цього є шкіра — постійне відшарування і злущення епідермісу. Фізіологічна регенерація — це постійний і дуже повільний процес, який не викликає стресової ситуації в організмі.

Репаративна регенерація — це відновлення пошко дженої або втраченої тканини. Ступінь і якість регене ративного процесу у різних тканин різні. Чим вище ди ференціювання тканини (нервова, м'язова), тим менша у неї здатність до відновлення своєї структури. Тому анатомічне відновлення пошкодженої ділянки відбувається за рахунок заміщення дефекту сполучною тканиною — рубцем. Пошкоджена кісткова тканина спроможна пройти низку стадій репаративного процесу і відно вити свою анатомічну форму, гістологічну структуру і функціональну придатність.

Перелом кістки супроводжується пошкодженням при леглих м'яких тканин і викликає стресову ситуацію, яка супроводжується місцевою і загальною реакціями організму. В процесі відновлення кісткової тканини відбуваються складні загальні і місцеві біологічні та біохімічні зміни, які залежать від кровопостачання кістки, віку хворого, загального стану організму, а також якості лікування.

Джерела регенерації.

Відновлення цілості кістки відбувається шляхом проліферації клітин остеогенного шару окістя, ендосту.

Сучасна уява про процеси регенерації кісткової тка нини поєднує концепції неопластичної і метапластичної теорій. Преостеогенними клітинами вважають остеоблас ти, фібробласти, остеоцити, перицити, гістіоцити, лімфо- їдні, жирові та ендотеліальні клітини, клітини мієлоїдного і еритроцитного рядів.

Під час зрощення зламаних кісток встановлена ста дійність репаративного остеогенезу, яка має умовний характер. Поділ на стадії не має принципового значення, оскільки вони в динаміці перекриваються.

Навіть за умов ідеальної репозиції і фіксації відлам ків диференціювання різних клітин відбувається неодночасно, і тому стадійність репаративного процесу важко розмежувати. Але для вибору оптимальної тактики ліку вання хворих потрібно мати уявлення про закономірності репаративного остеогенезу.

Стадія катаболізму тканинних струк тур і клітинної інфільтрації. Порівняно з запаленням це стадія альтерації (руйнування). Після травми виникають змертвіння пошкоджених тканин і розрад клітинних елементів гематоми.

Організм людини негайно реагує на травму місцевою фагоцитарною реакцією. Поряд з цим продукти розпаду, які є генетичними індукторами, разом з гормонами зумовлюють репродукцію і проліферацію різних спеціалі зованих клітин (остеоцити, гістіоцити, фіброцити, лімфоїдні, жирові та ендотеліальні клітини), тобто дрібноклітинну інфільтрацію, яка триває 6—10 днів.

Стадія диференціювання клітин триває 10—15 днів. В основному ДНК і РНК, а також анабо- лічні гормони спрямовують диференціювання клітин прогресуючого дрібноклітинного інфільтрату. Одночасно відбувається три типи диференціювання клітин: фібро-бластичний, хондроїдний і остеогенний, що залежить від умов, за яких відбувається репаративний процес.

При ідеальних репозиції і фіксації відламків та достатньому кровопостачанні (вбитий метаепіфізарний перелом, застосування апаратного остеосинтезу тощо) зро щення відбувається за типом первинного остеогенезу. Диференціювання більшості клітин відразу спрямоване на утворення остеоїдної тканини. Коли фіксація ненадійна або недостатнє кровопостачання відламків внаслідок тяжких пошкоджень, диференціювання клітин від бувається шляхом фіброгенезу з наступною метаплією у хрящову і кісткову тканини.

Стадія формування первинного остео на — утворення ангіогенної кісткової структури — від бувається протягом 16—21 дня. Характеризується вона тим, що виникає повна реваскуляризація первинного мо золя. Регенерат проростає капілярами і починається мінералізація його білкової основи. З'являється дрібнопет-ляста, хаотично орієнтована сітка кісткових трабекул, які поступово зливаються з утворенням первинного остеону і гаверсових канальців.

Стадія перебудови первинного реге нерату, або спонгіозації мозоля,— це та стадія, на якій формується пластинчаста кісткова тканина. Під час перебудови первинного регенерату кістковий пластинча стий остеон набирає орієнтації за силовими лініями навантаження, з'являється кіркова речовина кістки, окістя і відновлюється кістково-мозкова порожнина. Частини регенерату, які опинилися поза навантаженням, розсмок туються. Усе це приводить до повного відновлення струк тури і функції переламаної кістки. Залежно від локалізації перелому процес перебудови і відновлення може тривати від кількох місяців до 2—3 років.

Отже, із закономірностей репаративної регенерації кісткової тканини витікають такі практичні висновки: 1) ідеальної репозиції і фіксації кісткових відламків слід добиватись якнайшвидше, до того ж не пізніше, ніж почнеться стадія диференціювання клітин; 2) пізня репозиція, будь-яке втручання з метою корекції відлам ків ведуть до руйнування новоутворених капілярів реге нерату і порушення репаративного остеогенезу; 3) сти мулятором утворення пластинчастої кістки у процесі перебудови первинного регенерату є функціональне на вантаження, про яке слід пам'ятати при лікуванні хв'орих.

Теоретично розрізняють три види репаративної регенерації кісткової тканини — первинне, первинно-сповільнене і вторинне зрощення. Первинне зрощення кісток відбувається протягом найкоротшого часу первинним остеогенезом за рахунок утворення інтелшедіарного мо золя. Але до цього слід мати всі умови. Насамперед це спостерігають при вбитих і компресійних переломах кісток, часто після ідеальної репозиції (діастаз між відламками 50—100 мкм) і надійної фіксації відламків.

Акція у Києві! Зареєструйся у таксі Убер зараз та отримай 80 грн знижки на 2 перші поїздки!
Ціни на таксі у Києві хороші, водії адекватні. Хіба не супер? Реєструйся зараз, витратиш потім:
ВЗЯТИ ЗНИЖКУ ТУТ
uber

Промо-код: 6nbdd5gque
 

Поділися даною статтею:


Сторінка 1 з 212

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>