Організація та зміст роботи амбулаторно-поліклінічних закладів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності. Організація диспансерного обслуговування населення

Сторінка 1 з 712345...Остання »

Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги міському населенню

Цей вид допомоги, як найбільш масовий та соціальнозначущий, займає провідне місце в медичному забезпеченні населення.Амбулаторно-поліклінічна допомога надається переважно в амбулаторіях і поліклініках.

Амбулаторія – заклад, який надає медичну допомогу хворим з однієї або кількох основних лікарських спеціальностей

У поліклініці допомога з багатьох спеціальностей.

Як у амбулаторіях, так і в поліклініках здійснюється лікування хворих при звертанні в ці заклади, а також проводиться профілактична робота. Крім того, вони надають медичну допомогу хворим і вдома.

Поліклініка відрізняється від амбулаторії обсягом і рівнем лікувально-профілактичної допомоги, в останній її забезпечують лікарі основних 4-5-и спеціальностей. В амбулаторіях можуть також надавати допомогу тільки сімейні лікарі (лікарі загальної практики).

Значення поліклінік і амбулаторій визначається їх наближеністю до населення, а також можливістю оптимальної участі у медичному забезпеченні переважної більшості населення.

Ці заклади займають чільне місце в профілактичній робот і системи охорони здоров’я, їх працівники виявляють фактори ризику серед відповідних контингентів, інфекційні і соціально значущі захворювання.

Робота амбулаторій та поліклінік відчутно впливає надіяльність інших закладів охорони здоров’я – лікарень, служби швидкої допомоги.Зокрема від ефективної роботи цієї ланки медичної допомоги суттєво залежать рівень та тривалість тимчасової втрати працездатності, частота ускладнень захворювань і наслідки їх перебігу, рівень госпіталізації, тривалість перебування хворих у стаціонарах і взагалі раціональне використання ліжок, атакож в значній мірі оцінка населенням діяльності усієї системи охорони здоров’я.

Основні завдання міської поліклініки:

• надання первинної та спеціалізованої кваліфікованої медичної допомоги амбулаторно та вдома;

• проведення диспансерного спостереження за різними контингентами;

• проведення лікарської експертизи працездатності;

• організація та проведення профілактичних заходів, включаючи і протиепідемічні;

• гігієнічне виховання населення;

• вивчення показників здоров’я населення.

В період реформування системи охорони здоров’я робота поліклініки повинна бути спрямована на суттєве підвищення якості лікування населення, повне комплексне обстеження його соціально значущих груп, повноцінну реабілітацію.

Всі ці заходи сприятимуть зменшенню сучасного досить високого рівня госпіталізації і забезпечать направлення хворих на стаціонарне лікування у випадках крайньої необхідності.

Основні розділи роботи поліклініки:

• профілактична,включно з протиепідемічними заходами;

• лікувально-діагностична;

• організаційно-методична.

До профілактичних заходів відносяться як суто профілактичні (первинні), так і потенційно-профілактичні (вторинні). Первинні заходи:

• щеплення;

• гігієнічневиховання населення;

• диспансерне спостереження за здоровими та особами з факторами ризику;

• санітарно-протиепідемічні заходи.

Вторинні заходи:

• своєчасне виявлення інфекційних захворювань і повідомлення про інфекційного хворого всанітарно-епідеміологічну станцію;

• організація ізоляції хворих, спостереження за контактними та одужуючими;

• організація поточної дезінфекції.

Лікувально-діагностична робота включає:

• раннє виявлення захворювань та повноцінне своєчасне обстеження хворих;

• лікуванняхворих в поліклініках і вдома, в тому числі в стаціонарах удома із застосуванням відповідного комплексу методів відновлювального лікування;

• надання невідкладної медичної допомоги при раптовому порушенні стану здоров’я хворого;

• обстеження,відбір і направлення хворих на госпіталізацію;

• відбір і обстеження хворих для санаторно-курортного лікування;

• проведення експертизи тимчасової втрати працездатності;

• відбір і направлення хворих з ознаками стійкої втрати працездатності до медико-соціальних експертних комісій.

Міська поліклініка включає:

1. Управління

2. Господарча частина

3. Реєстратура

4. Кабінет долікарського прийому

5. Відділення профілактики

6. Лікувально-допоміжні відділення(фізіотерапевтичне, ЛФК, рефлексотерапії)

7. Лікувально-профілактичні підрозділи(відділення чи кабінети з 18-20 спеціальностей)

8. Діагностичні підрозділи

9. Інші підрозділи:

Акція у Києві! Зареєструйся у таксі Убер зараз та отримай 80 грн знижки на 2 перші поїздки!
Ціни на таксі у Києві хороші, водії адекватні. Хіба не супер? Реєструйся зараз, витратиш потім:
ВЗЯТИ ЗНИЖКУ ТУТ
uber

Промо-код: 6nbdd5gque
 

Поділися даною статтею:


Сторінка 1 з 712345...Остання »

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>