Методи дослідження, класифікація психічних розладів

Сторінка 1 з 3123

Розпізнають психічні хвороби на підставі клінічного мислення лікаря , теоретичних знань з психіатрії та результатів всебічного психіатричного обстеження хворого.

Психічне обстеження проводя ть за загальноприйня тим у медицині принципом, який передбачає поєднання головного клінічного методу (психопатологічного) з низкою параклінічних (експериментально-психологічних, патопсихологічного, нейрофізіологічних, нейрорентгеноло-гічних тощо) методів.

Крім того, психіатрія тісно пов’я зана з соматичною медициною і широко користується знання ми та методами дослідження суміжних клінічних дисциплін, передусім терапії та неврології.

Основним методом дослідження психічнохворих є клініко-психопатологічний метод , що грунтується на бесіді з хворим, спостереженні за виразом його обличчя та поведінкою. Метою цього методу є вия влення клінічних чинників, котрі характеризують стан особистості, психічної дія льності та поведінки пацієнта упродовж усього захворювання , а також вивчення умов і причин розвитку ная вних порушень.


Схема психіатричної історії хвороби

1. Паспортні дані.

2. Скарги хворого.

3. Об’єктивний анамнез (анамнез життя ; анамнез хвороби).

4. Суб’єктивний анамнез.

5. Соматичний стан.

6. Неврологічний стан.

7. Лабораторні та інші параклінічні дослідження .

8. Психічний стан (зовнішній вигля д; особливості контакт у; стан свідомості;орієнтування ; розлади відчуттів і сприйняття ; розлади уваги; розлади пам’я ті; розлади мислення ; розлади інтелект у; розлади емоційної сфери; розлади мотиваційно-вольової сфери).

9. Діагноз та його обгрунтування .

10. Диференціальний діагноз.

11. Заключний діагноз.

12. Щоденники.

13. Лікування .

14. Прогноз.

15. Медико-соціальна, військова, судово-психіатрична експертиза.

16. Епікриз.

Параклінічні методи дослідження , що застосовуються у психіатрії

Експериментально-психологічний – це метод, за допомогою я кого можна вия вити порушення кожного психічного процесу та особистості.

Патопсихологічний – метод, я кий застосовується для вивчення змін психічної діяльності при патологічних станах головного мозку, обумовлених психічними чи соматичними захворювання ми.

Нейрофізіологічні методи дослідження :

– електроенцефалографія (ЕЕГ) – запис біострумів клітин головного мозку, я кі відображують процеси церебрального метаболізму. Це найважливіше дослідженнядля діагностик и епілепсії та епілептичних психозів;

– реоенцефалографія (РЕГ) – реєстрація особливостей кровопостачання мозку шля хом вимірювання коливань електричного опору тканин голови. Дослідженнядає змогу розпізнати пошкодження церебральних судин;

– ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС) – дослідження мозку з допомогою ультразвуку, я ке грунтується на принципі ехолокації. Використовують за підозри, що психічний розлад пов’я заний з осередковим ураження м головного мозку, наприклад, з пухлиною, гематомою тощо.

Нейрорентгенологічні методи дослідження :

– комп’ютерна томографія голови (КТ) – автоматизоване пошарове рентгенологічне дослідження тканин мозку з аналізом показників на ЕОМ і побудовою об’ємного зображення на спеціальному екрані. Призначають з метою діагностик и мозкових пухлин, атрофічних процесів, абсцесів тощо;

– я дерно-магнітно-резонансна томографія (Я МРТ) . Це метод прижиттєвої візуалізації біологічних структур, у тому числі й головного мозку, я кий грунтуєтьсяна ефекті я дерно-магнітного резонансу (Я МР). Феномен Я МР поля гає у вибірковому поглинанні речовиною електромагнітного випромінювання внаслідок переорієнтування магнітних моментів атомних я дер і спостерігається у я дер з непарним числом протонів. Різним я драм відповідають різні частоти резонансу. Під впливом зовнішнього постійного чи перемінного поля відбувається розщепленняцих частот на багато резонансних ліній, тобто утворюється спектр Я МР та зображення органу, що вивчається . Аналіз цих спектрів дозволя є робити висновки про хімічну структуру різних органів, проникливість мембран, ліпідний склад, стан іонів та інших частин клітин. Я МРТ – високоінформативний метод дослідженняпатогенетичних механізмів функціональних захворювань психіки, спадкової патології обміну, судинних уражень головного мозку, пухлин та інших патологічних процесів;

– позитронно-емісійна томографія (ПЕТ) – грунтується на різниці розщепленнярадіонуклідів, я кими мітя ть під час уведення в судини головного мозку глюкозу, нейромедіатори або інші препарати. Дозволя є судити про локальні зміни метаболізму мозку, нейрорецепторів, кровопостачання тощо. Отримані показникисинтез уються на ЕОМ. Один із найперспективніших діагностичних методів.

Лабораторні дослідження (загальні аналізи крові та сечі, біохімія крові та сечі, аналіз спинномозкової рідини, імунологічні дослідження ).

Генетичні методи дослідження . Сучасне вивчення спадкової схильності до психічних захворювань, а також ролі чинників середовища у вия вах психічної патології грунтується на комплексному застосуванні різних методів медичної генетики. Традиційно виділя ють такі її методи: генеалогічний, близнюковий, популяційний, цитогенетичний, біохімічний, молекуля рно-генетичний та метод моделювання .

Акція у Києві! Зареєструйся у таксі Убер зараз та отримай 80 грн знижки на 2 перші поїздки!
Ціни на таксі у Києві хороші, водії адекватні. Хіба не супер? Реєструйся зараз, витратиш потім:
ВЗЯТИ ЗНИЖКУ ТУТ
uber

Промо-код: 6nbdd5gque
 

Поділися даною статтею:


Сторінка 1 з 3123

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>